Vilkår & betingelser

Generelle oplysninger

Vimmers Køreskole
Kvarmløsevej 9
4340 Tølløse
Danmark

CVR. nr: 20511591

E-mail: mail@vimmers.dk
Tlf.: +45 20 77 09 16

Sprog

Undervisningen foregår altid på dansk. Vores online teoriprogram er baseret på videoer og oplæsning på dansk. Du skal kunne følge undervisningen i teori såvel som i praksis på dansk. Vi underviser ikke på fremmedsprog. Viser det sig, efter du er startet på dit kørekort, at du ikke kan følge undervisningen på dansk, kan vi være nødsaget til at afslutte dit forløb, og du vil blive faktureret for de ydelser, du har modtaget.

Pauser & Fravær

Du må ikke være fraværende fra køreskolen i over 3 måneder. Dvs. datoerne mellem lektionerne ikke må overstige 3 måneder. Teori- og køreprøve tæller ikke som en mødedato. Det er kun når du har mødt på Køreskolen og har fået en underskrift af kørelæreren, at datoen er gældende.

Hvis du ikke har underskrift fra kørelæreren, at du har været til teori eller kørsel indenfor 3 måneder, skal du starte forfra. Du er selv ansvarlig for, at de 3 måneder ikke overskrides.

Levering af ydelser

Du vil blive faktureret for de ydelser du har modtaget i forbindelse med dit forløb. Så snart lektionen er afholdt anses ydelsen for at være leveret.

Så snart teoriforløbet er påbegyndt anses ydelsen for at være leveret.

Personen der modtager ydelsen fra Vimmers Køreskole, hæfter for betalingen for modtagne ydelser. Selvom du har aftalt med din arbejdsgiver, jobcenter eller andre, at vedkommende betaler for dig, er det stadig dig som modtager af ydelsen der hæfter for betalingen af de modtagne ydelser.

Skyldige beløb skal altid være betalt før afholdelse af køreprøve.

Betaling

Ved tilmelding betaler du 500 DKK for en pladsbillet på holdstarten. Beløber indgår i den samlede betaling af den bestilte ydelse, men gebyret på 500 DKK kan ikke refunderes jf. forbrugerbeskyttelsesloven § 18, stk. 2, nr. 12, hvis bestillingen af ydelsen fortrydes op til en måned før afholdelsen. Gebyret kan derfor ikke refunderes, hvis ydelsen fortrydes senere end en måned før holdstart. Dette legitimeres af hensyn til vores drift og planlægning, herunder tab som følge af udeblivelse fra holdstarten.

Du har efter tilmeldingen mulighed for at betale din faktura med bankoverførsel.

Al betaling skal ske via netbank eller ved kontant betaling.

Manglende betaling

Skyldige beløb vil resultere i, at dit forløb stoppes, indtil betaling for de modtagne ydelser er modtaget.

Du kan blive påmindet om betaling via email, sms, telefon eller brev.

Første påmindelse om betaling vil være uden gebyr, og med en betalingsfrist på 8 dage.

Overskrides denne frist overgives vort tilgodehavende til inkasso, der starter rykker- og evt. senere inkasso proces.

Inkasso vil pålægge renter, gebyrer samt evt. omkostninger til advokat i henhold til gældende lovgivning.

Levering af kørekort til bil

Er du forhindret i at møde til en aftalt køretime, skal tiden senest aflyses dagen før inden kl. 12:00. Aflyser du senere end kl. 12:00 dagen før eller slet ikke møder, betales for den aftalte køretid uanset grunden til fraværet.

Din manøvrebane tid og KTA tid (glatbane) er bindende. Tiderne kan ændres inden for 24 timer efter du får beskeden. Aflyser du efter 24 timer fra du får beskeden, eller slet ikke møder op, koster det 600 DKK for manøvrebane og 700 DKK for KTA uanset grunden til fraværet.

Levering af kørekort til MC

Hvis du bliver forhindret i at møde til en køretime, vil vi bede dig aflyse 2 dage før inden kl. 12:00. Aflyser du senere end kl. 12:00, 2 dage før eller slet ikke møder, betales for den aftalte køretid uanset grunden til fraværet.

Din manøvrebane tid og KTA tid (glatbane) er bindende. Tiderne kan ændres inden for 24 timer fra du får beskeden. Aflyser du efter 24 timer fra du før beskeden eller slet ikke møder, koster det på manøvrebane 800 DKK og på KTA (glatbane) 1.000 DKK uanset grunden til fraværet.

Finansiering

Kontakt os omkring dine muligheder for finansiering.

Fortrydelsesret

Ved tilmelding betaler du 500 DKK for en pladsbillet på holdstarten. Beløber indgår i den samlede betaling af den bestilte ydelse, men gebyret på 500 DKK kan ikke refunderes jf. forbrugerbeskyttelsesloven § 18, stk. 2, nr. 12, hvis bestillingen af ydelsen fortrydes op til en måned før afholdelsen. Gebyret kan derfor ikke refunderes, hvis ydelsen fortrydes senere end en måned før holdstart. Dette legitimeres af hensyn til vores drift og planlægning, herunder tab som følge af udeblivelse fra holdstarten.

Tilbagebetaling af købsbeløbet

Hvis du fortryder dit køb inden du har modtaget ydelser fra Vimmers Køreskole, får du det beløb, du har indbetalt til os tilbage, dog forudsat vilkårene for “Fortrydelsesret”.

Stopper du midt i et forløb, vil dit tilgodehavende blive opgjort og evt. overskydende beløb vil blive udbetalt til din konto.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • E-mail adresse
  • Cpr.nr (Til oprettelse af dit forløb hos Borgerservice. Du udfylder ved opstart ansøgning om kørekort, som Vimmers Køreskole, bruger til oprettelse i koreprovebooking.dk samt viderebringer ansøgningen om kørekort til den lokale Borgerservice. Ved accept af handelsbetingelserne, acceptere du samtidig at Vimmers Køreskole, må bruge dit CPR nr. til de nævnte formål)

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig, opfylde lovkrav samt kommunikere med dig.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og kørelæreren har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på er Vivian Hinz, som vedligeholder virksomhedens IT-systemer og ligeledes adgang til de indsamlede data.

Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret.

Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret.

Oplysninger afgivet videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.
Som registreret hos Vimmers Køreskole har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til Vimmers Køreskole.

Elektronisk henvendelse

Ved tilmelding på giver du os samtidig samtykke til, at Vimmers Køreskole må kontakte dig via e-mail, SMS og telefon.

Henvendelse kan bestå i:
– Kommunikation om køretider og andre ydelser
– Udsendelse af fakturaer og elevspecifikationer
– Rykker skrivelser ift. Med manglende betaling
– Oplysninger om dit forløb hos Vimmers Køreskole
– Spørgsmål til dit forløb

Sletning af persondata

Vi sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamling, behandling og opbevaring af dine data.

Du har altid mulighed og ret til at blive ”glemt” og få at vide hvilke oplysninger vi har indsamlet på dig, samt få disse slettet, hvis ikke anden lovgivning kræver vi opbevare disse.

Ønsker du at vi skal slette oplysninger om dig, bedes du rette henvendelse til os.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, beder vi dig om at henvende dig til køreskolen. Finder køreskolen og dig ikke en tilfredsstillende løsning har du mulighed for at klage til ankenævnet for køreundervisning.

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her.

Hvis du vil klage over virksomhedens håndtering af persondata, har du ret til at klage til Datatilsynet. Kontakt informationer hertil findes på www.datatilsynet.dk

 

 

Handelsbetingelser opdateret d. 4. marts 2024.